Jedna miestnosť – mnoho tvárí!

Jedna miestnosť – mnoho tvárí!

Moderné trendy 21. storočia v zariaďovaní naznačujú, že ústredným motívom je a bude variabilita. Motivujúcim faktorom je nedostatočný počet priestorov a požiadavka na rýchlu a nenáročnú zmenu pracovného prostredia.

V mnohých prípadoch je hnacím motorom vedúci k zmenám v školskej triede moderný učiteľ, ktorý požaduje priestor pružný, nabitý možnosťami, otvorený alternatívnym spôsobom vyučovania. Aby zmena bola realizovateľná, musí byť efektívna tak z hľadiska časového ako aj fyzického. V tom prípade je ideálne riešenie umiestnenie nábytku na kolieskach a to najmä ťažších a väčších kusov ako sú skrine a stoly. Sedenie pre žiakov je preferované na pérujúcej konštrukcii. Tendencia žiakov k „hojdaniu“ je im tak konštrukciou a kvalitou prevedenia pri dodržiavaní bezpečnosti priamo umožnená. Ostatné sedenie určené na oddych je vyrobené z ľahkých molitanových dielcov s povrchovou úpravou zo syntetickej koženky. Sedenie je tak rýchlo prenosné a ľahko čistiteľné. Učiteľ si tak v priebehu niekoľkých minút v spolupráci so žiakmi elegantne a v tichosti pretvorí učebňu prispôsobenú aktuálnej potrebe a systému vyučovania. Mobilným a variabilným nábytkom získava nástroj na rozhýbanie žiakov nielen fyzicky ale aj mentálne a stimuluje ich k vyššiemu výkonu. Je už iba na ňom, či aktuálne potrebuje vhodný priestor na frontálne vyučovanie, nacvičovanie predstavenia, skupinové vyučovanie, individuálne testovanie, kruhovú diskusiu a podobne.  

Už sa Vám stalo, že ste otvorili diár a v Váš program na najbližší týždeň vyzeral nasledovne:

Pondelok:           8.00       krajské kolo v prednese

Utorok:                8.00       beseda               15.00     stretnutie rady školy

Streda:                8.00     premietanie náučných filmov   14.00 klasifikačná porada

Štvrtok:             10.00   stretnutie so zriaďovateľom školy za „okrúhlym“ stolom

Piatok:               12.00   návšteva partnerskej školy?  

Iste ste si položili otázku, v ktorých priestoroch to budete realizovať. Riešením je stále viac sa rozširujúci variabilný systém zariadenia multifunkčného priestoru, ktorý umožňuje absolvovanie všetkých týchto a mnohých ďalších aktivít v tej istej reprezentatívnej miestnosti. Počas „všedných“ dní môže mať priestor funkciu knižnice, študovne, alebo multimediálnej učebne. Napriek tomu, že sú skrine naplnené knihami, ich pohyb na záťažových brzdených kolieskach je ľahko realizovateľný. Dôležité je, aby priestor poskytol veľkú rozmanitosť, flexibilitu, variabilitu a so zreteľom na efektivitu bol v maximálnej miere využívaný.


jedna miestnost_01jpg

jedna miestnost_02jpg