Spracovanie návrhu od MY DVA

Často sa u našich zákazníkov stretávame s otázkou, čo to znamená spracovanie projektu učebne alebo iných školských priestorov. Jedná sa o grafickú prezentáciu spracovanú pre čo najpresnejšiu predstavu o zariadenom priestore, jeho funkcii a použitom nábytku.

Podklady pre spracovanie projektu získa náš obchodný reprezentant odborným zameraním priestoru, nafotením miestnosti a osobným pohovorom s predstaviteľom školy ohľadom ich základných požiadaviek a predstáv na zariadenie priestoru. Prípadne mu škola, ak je to možné, poskytne stavebné výkresy v elektronickej forme (napr. dwg, dxf, pdf ...).

Tieto všetky zozbierané informácie obchodník predá nášmu projektantovi, ktorý následne spracuje potrebný grafický výstup pre zákazníka v požadovanom rozsahu.

Projekt môže mať rôzne úrovne spracovania. Od spracovania jednoduchého dispozičného riešenia miestnosti až po komplexné spracovanie návrhu priestoru, ktorého súčasťou okrem pôdorysu je tvarovo, rozmerovo a farebne vyšpecifikovaný typový a atypový mobiliár, sú spracované 3D vizualizácie atypového nábytku na bielom pozadí, prípadne aj 3D vizualizácie priestoru a variantnými farebnými návrhmi.

Pre upresnenie použitých výrazov:

Pôdorysné riešenie 

je dvojrozmerný nákres priestoru zariaďovanej miestnosti (učebňa, jedáleň, zborovňa, kabinet) podľa zamerania, alebo stavebných výkresov), kde je prehľadne vyznačené umiestnenie použitého nábytku a ďalších zariaďovacích prvkov. Sú tam vyznačené základné rozmery a priložená legenda s dvojrozmernými náhľadmi na použitý mobiliár, prípadne ak je to potrebné, aj ďalšia dvojrozmerná upresňujúca špecifikácia atypového nábytku.

Vizualizácia

je počítačom nasimulovaný trojrozmerný obrázok, ktorý laikovi umožňuje lepšiu predstavu o nábytku v konkrétnom priestore. Spracovanie takýchto realitu simulujúcich obrázkov je časovo náročné, ale hlavne pri náročnejších interiéroch (napr. odborné učebne) skutočne umožňujú zákazníkovi reálnejšiu predstavu o priestore ako dvojrozmerný návrh. Tieto virtuálne „fotografie“ poskytujú aj predstavu o materiálovom a farebnom riešení použitého nábytku v kontexte s farebným a materiálovým riešením miestnosti. Ale samozrejme presné farebné prevedenie musí byť vždy vyšpecifikované s obchodníkom na reálnej fyzickej vzorke pretože, farby na vizualizáciach môžu byť skreslené nastavením PC monitora prípadne tlačovými možnosťami farebnej tlačiarne.