KONTAKT

MY DVA Slovakia, s.r.o.

IČ: 35937548 | DIČ: 2022014126 | IČ DPH: SK2022014126

Polianky 11,  841 01  Bratislava | e-mail: info@mydva.sk | tel: +421 2 32 118 170