Keď je veľa zvedavých očí a uší…

Poslucháreň

Bežná školská učebňa má kapacitu okolo 20-30 žiakov. Niekedy je však potrebné, aby sa v miestnosti našlo sedenie pre omnoho väčší počet zvedavých očí a uší. Ale kde ich usadiť? V tomto prípade je na škole aspoň jedna miestnosť vybavená aulovým sedením.

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Čo je aulové sedenie?

Je to systém, ktorý umožňuje bezpečne usadiť v miestnosti väčší počet poslucháčov. Názov je odvodený z najčastejšieho využitia tohto nábytku na vysokých školách a univerzitách, kde sa používa hlavne pri zariaďovaní prednáškových sál a slávnostných univerzitných miestností – ául . Ale je dobre použiteľný aj na základných a stredných školách prípadne pri zariaďovaní konferenčných alebo kultúrnych miestností.

Jedáleň nie je riešenie

Školská menza je výborný priestor na doplnenie kalórií a iných nevyhnutných živín pre mladé študujúce telo, ale ako vzdelávacia veľkokapacitná miestnosť je už menej vhodná a naozaj len ako núdzové riešenie. Ak škola organizuje prednášky, školenia a besedy určené pre viacero poslucháčov je možné aj v relatívne menšom priestore vytvoriť pomocou aulového systému pohodlné sedenie pre väčší počet osôb, ako pri použití bežného mobiliáru.

SOŠ Polygrafická v Bratislave

Objednáme a náš pán školník to namontuje?

V prípade tohto produktu, ktorý ponúkame, je proces objednávky trocha zložitejší, ale je to len pre dobro konečného výsledku. Ak sa škola rozhodne objednať si tento typ nábytku, náš obchodný manažér na dohodnutom stretnutí zameria priestor, kde by mal byť aulový systém inštalovaný, zistí  požadovanú kapacitu sedení a ďalšie požiadavky na zariaďovaný priestor. Podľa podkladov spracujeme 2D grafický návrh a cenovú ponuku. Ak je škola s návrhom spokojná, objednávku zadáme do výroby. Montáž tiež zrealizujú naši pracovníci, pán školník je šikovná a nenahraditeľná postava na každej škole, ale v tomto prípade odporúčame, aby zákazník nerealizoval montáž tohto systému svojpomocne.

Príklad spracovania návrhu aulového sedenia

Rovná podlaha alebo stupňovité pódium?

Aulové sedenie je použiteľné rovnako na rovnej podlahe ako na stupňovitom pódiu, kde má poslucháč lepší výhľad na tabuľu a prednášajúceho. Z hľadiska realizácie je dôležitejšia skôr kvalita podkladu podlahy alebo pódia. Tento systém sedenia nie je samonosný, ale je nutné ho kotviť do podlahy a najideálnejší je kvalitný betónový podklad hrubý aspoň 8 cm prípadne masívny drevený podklad.

Príklad realizácie na rovnej podlahe – Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave

Ak by ste mali záujem o tento produkt, prípadne by ste potrebovali viacej informácii o aulovom sedení, kontaktujte nás na elektronickej adrese info@mydva.sk alebo zavolajte na tel. 0800 222 444.

Autor: Jožko Žiačik