Návod na údržbu

Pravdepodobne každý z nás pozná od detstva univerzálneho vinníka všetkých problémov zvaných SAMOSATO.

„Kto rozbil to okno?“ 
„Samo sa to!“
„Kto rozlial vodu po podlahe?“
„Samo sa to!“
„Kto počmáral lavicu?“
„Samo sa to!“
„Kto roztrhal mapu Eúropy?“
„Samo sa to!“
„Kto rozbil tú stoličku?“
„Samo sa to!“

Málokedy sa po detskom šantení cez školské prestávky nájde iný vinník ako tento známy recidivista SAMOSATO. Už niekoľko storočí, hlavne od zavedenia povinnej školskej dochádzky, sa výrobcovia školského nábytku a ostatného vybavenia škôl márne pokúšajú vyrobiť niečo, čo by bolo na 100% odolné voči tomuto démonovi, ktorý nevinným žiakom a študentom ničí školské lavice, stoličky, tabule, pomôcky … a úbohé deťúrence potom nemôžu v takom zničenom inventári naplno vychutnávať a vstrebávať múdrosti plynúce spoza katedry.

Musíme sebakriticky priznať, že ani našej spoločnosti sa doteraz nepodarilo vyrobiť dokonale nezničiteľný nábytok, pretože SAMOSATO by možno dokázal rozbiť aj atóm, ak by bol ho pedagóg dal počas hodiny kolovať medzi žiakmi alebo by ho nebodaj cez prestávku zabudol v triede.  Avšak nejaké produkty blížiace sa tomuto nezničiteľnému ideálu máme v ponuke. A ak by ich nejaký SAMOSATO  náhodou chcel zničiť, musel by asi siahnuť na dno svojich schopností, a aj tak by jeho úsilie bolo pravdepodobne márne.

Recidivista a kazisvet SAMOSATO
Posledný policjaný identikit recidivistu SAMOSATO
Scroll to Top