Návod na údržbu

Pravdepodobne každý z nás pozná od detstva univerzálneho vinníka všetkých problémov zvaných SAMOSATO.

„Kto rozbil to okno?“ 
„Samo sa to!“
„Kto rozlial vodu po podlahe?“
„Samo sa to!“
„Kto počmáral lavicu?“
„Samo sa to!“
„Kto roztrhal mapu Eúropy?“
„Samo sa to!“
„Kto rozbil tú stoličku?“
„Samo sa to!“

Málokedy sa po detskom vyvýdzaní počas školských prestávok nájde iný vinník než tento známy recidivista SAMOSATO. Už niekoľko storočí, hlavne od zavedenia povinnej školskej docházky, sa výrobci školského nábytku a ostatného vybavenia škôl márne pokúšajú vyrobiť niečo, čo by bolo 100% odolné voči tomuto démonovi, ktorý nevinným žiakom a študentom ničí školské lavice, stoličky, tabule, pomôcky… a ubohé detičky si potom nemôžu v takom zničenom inventári
 naplno vychutnávať a vstrebávať múdrosti plynúce spoza katedry.

Musíme sebakriticky priznať, že ani našej spoločnosti sa doposiaľ nepodarilo vyrobiť dokonalo nezničiteľný nábytok. SAMOSATO by možno dokázal rozbitý atóm, keby ho bol pedagóg nechal počas školskej hodiny kolovať medzi žiakmi, alebol by ho nedajbože cez prestávku zabudol v triede. Viacmenej nejaké produkty blížiace sa tomuto nezničiteľnému ideálu máme v ponuke. A pokiaľ by ich nejaký SAMOSATO náhodou chcel zničiť, musel by asi siahnuť na dno svojich schopností, a i tak by jeho úsilie bolo pravdepodobne márne.

Poslední policejní identikit recidivisty SAMOSETO