6 odborných učební, ale kde na to vziať peniaze?

Asi každá škola z času na čas investuje do rekonštrukcie alebo aspoň renovácie nejakej učebne prípadne iného svojho priestoru. Málokedy sa je jedná o rekonštrukciu viacerých učební, čo je dané hlavne finančnou náročnosťou podobných projektov. Preto je často vedenie školy rado, ak nájde v rozpočte financie aspoň na drobné renovácie interiéru alebo aspoň aké také doplnenie chýbajúcich kusov nábytku.

Je to pekné, ale kde na to nájsť peniaze?

To je asi najčastejšia reakcia riaditeľov škôl, ak im prezentujeme naše návrhy na renováciu im zverenej vzdelávacej inštitúcie. Hlavným finančným zdrojom býva rozpočtová rezerva od zriaďovateľa danej školy, čo môže byť samospráva, cirkevná samospráva, štát alebo súkromná firma, ak sa jedná o duálne vzdelávanie …). Niekedy v prípade konkrétneho projektu pomôže škole dofinancovať projekt združenie rodičov, ktorí, ak vidia, že sa nejedná o zbytočne vyhodené peniaze, radi finančne vypomôžu, aby sa ich ratolesti vzdelávali v príjemnom a inšpiratívnom prostredí.

Učebňa chémie a biológie – ZŠ Bošany

Pomoc z fondov

Okrem spomínaných spôsobov ako získať peniaze na  renováciu je možnosť získať financie projektov na renováciu školy zo štátnych alebo európskych fondov. Preto sa Základná škola Bošany prihlásila do programu IROP a bolo jej schválené financovanie projektu na renováciu šiestich odborných učební – chemickej, fyzikálnej, polytechnickej, dvoch jazykových a IKT učebne.

Učebňa fyziky – ZŠ Bošany

Peniazmi to všetko nekončí

Keď už škola získala peniaze z fondu IROP na renováciu spomínaných projektov, potrebovala nájsť aj firmu, ktorá by podľa schváleného projektu a schváleného rozpočtu dokázala aj zrealizovať. Bolo vypísané verejné obstarávanie a naša spoločnosť v ňom uspela víťazne … ale skutoční „víťazstvo“ nás čakalo až po úspešnom zrealizovaní interiérov učební. Čakalo nás tam množstvo zdanlivo neriešiteľných rébusov, kedy skutočný stavený stav priestorov a napojení médií komplikoval presnú realizáciu podľa projektu, ale všetko sa nám nakoniec v spolupráci s pani riaditeľkou RNDr. Janou Kontúrovou podarilo úspešne vyriešiť.

Polytechnická učebňa a IKT učebňa – ZŠ Bošany

Slávnostné otvorenie

3. septembra 2020 boli učebne slávnostne uvedené do prevádzky za účasti predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krátke video zo slávnostného otvorenia si môžete pozrieť TU (TSK – ZŠ Bošany)

.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška na slávnostnom otvorení učební. (Foto: TSK)

 

Autor: Alexander Kováč