Interiér základnej školy v Zličíne od MY DVA. Od A po Z …

Interiér ZŠ Praha 5 - Zličín_knihovna_2

Je leto roku 2020. MY DVA vyrába a dodáva interiér základnej školy v Zličíne. Nábytok do 56 miestností na 4 poschodiach inštalujeme niekoľko týždňov. A výsledok? Nový školský interiér plný najmodernejších technológií s veľkým dôrazom na odborné učebne a multifunkčnú výuku. Pozývame vás na prehliadku. Pohodlne sa usaďte a spoločne s nami nahliadnite do niekoľkých učební a miestností, ktoré sme pre školu zariadili.

Ako na moderné JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM?

Pracovné miesta (hniezda) pre 4 žiakov umožňujú prácu v skupinkách. Učiteľ na diaľku ovláda pracovné stanice s elektrickými výsuvmi. Žiaci využívajú softvér pre výuku cudzích jazykov a pomocou slúchadiel a mikrofónu komunikujú s vyučujúcim.

POČÍTAČOVÁ UČEBŇA. Vzdušná, univerzálna a flexibilná

Učebňu sme vybavili pohodlnými ergonomickými pracoviskami s výškovo nastaviteľnými stolmi a stoličkami. Na stoloch sú monitory a klávesnice. A to je všetko? Kde sú počítače? Počítače All In One sú súčasťou monitora, preto je učebňa zdanlivo bez počítačov. K čistote interiéru prispieva skryté vedenie kabeláže a k maximálnej efektivite výuky interaktívne tabule.

UČEBŇU PRÍRODNÝCH VIED sme vybavili od A do Z

Pri výuke chémie, fyziky a biológie učiteľ predvádza pokusy na demonštračnom stole, ktorý má zabudovaný keramický drez s laboratórnou batériou, vyvedený plyn a elektrinu. Pokusy vykonávajú aj žiaci. Preto sú žiacke lavice vybavené uzamykateľnou schránkou s elektro panelom. Meranie vykonávané špeciálnymi meracími nástrojmi žiaci sledujú na žiackych tabletoch.

V UČEBNI ROBOTIKY deti rozvíjajú svoju tvorivosť a logické myslenie

Žiaci majú k dispozícii počítač a stavebnicu, vďaka ktorej si zostavia vlastného robota. Sami si ho naprogramujú a následne ovládajú pomocou diaľkového ovládania. K tomu majú k dispozícii herné pole. Učebňu robotiky sme vybavili dielenskými stolmi, ktoré sú vhodné rovnako pre samostatnú prácu, ako aj pre prácu v skupinkách.Interiér ZŠ Praha 5 - Zličín_učebna robotiky

Vyučovanie VÝTVARNEJ VÝCHOVY vyžaduje pohodlie a odolné materiály

Kreativita a inšpirácia idú ruka v ruke s individualitou. Preto sme učebňu výtvarnej výchovy zariadili zvýšenými stolmi s barovými stoličkami. Niekomu sa maľuje lepšie v stoji, niekomu v sede… Kompaktné dosky na stoloch sa ľahko udržujú a znesú vysokú záťaž. Pri vyučovaní učiteľ používa vizualizér, ktorý sníma plochu demonštračného stola a obraz prenáša na tabuľu.Interiér ZŠ Praha 5 - Zličín_výtvarná výchova

KMEŇOVÁ UČEBŇA zakaždým inak

Lavice pre jedného žiaka majú zaoblený asymetrický tvar, dajú sa ľahko premiestňovať a zostavovať do rôznych kompozícií. Učiteľ si tak triedu prispôsobí potrebám konkrétnej výuky. Časť učebne tvorí herný kút s mobilnými knižnicami a sedacími vankúšikmi.

KNIŽNICA. Viac ako len knižnica…

Vzdušný a otvorený priestor knižnice doslova nabáda k čítaniu, štúdiu alebo ku konzultácii. Chcem si prečítať knihu? Stačí si ju vybrať z regálu alebo mobilnej skrinky (tzv. book tower) a pohodlne si sadnúť na mäkký vankúš. Pre študijné účely sme do priestoru knižnice umiestnili mobilné lavice v rôznych oblých tvaroch. Dajú sa zostaviť do kruhu, vlny alebo iného tvaru vhodného pre výuku malých skupín žiakov.

Zmysluplná JEDÁLEŇ

Jeme všetkými zmyslami a pre optimálne trávenie by sme sa mali pri jedle cítiť príjemne. Vytvoriť takéto podmienky vo vzdušnom, presvetlenom priestore jedálne ZŠ Zličín bolo pomerne jednoduché. Stabilné jedálenské stoly s bielymi doskami sme doplnili plastovými stoličkami. Pôsobí sviežo a dokonca aj malé deti s nimi dokážu ľahko manipulovať. Interiéry ZŠ Praha 5 - Zličín_jídelna

Autor: Pavlína Sobolová