6 odborných učební v ZŠ Bošany

Základná škola Bošany:
fyzikálna učebňa, chemicko-biologická učebňa, ICT, jazyková učebňa a polytechnická učebňa

Už od prvého stretnutia sme cítili pozitívnu spoluprácu s pani riaditeľkou. Podarilo sa nám s ňou vykomunikovať celý projekt, stavebnú pripravenosť a samotnú realizáciu. Projekt bol financovaný z peňazí IROP projektov a za pomoci MY DVA, ktorá dodala nábytok a ďalšie vybavenie do niekoľkých odborných učební.

 

Názov školy: Základná škola Bošany

Mesto: Bošany
Rok realizácie: 2019

„Spolupráca našej školy s firmou MY DVA bola vďaka ochotným a ústretovým zamestnancom veľmi dobrá. Oceňujeme hlavne profesionálny a ľudský prístup k realizácii veľkého projektu, vďaka ktorému sme zariadili 6 odborných učební. Tešíme sa, že môžeme dopriať našim žiakom moderné vyučovanie v pekných priestoroch vybavených kvalitným a oku lahodiacim nábytkom.“

Riaditeľ školy: RNDr. Jana Kontúrová

Ďalšia fotografia realizácie