Materská škola Lentilka

Lentilka – firemná materská škola JMK.

Materská škola plná krásneho farebného nábytku pre našich najmenších. Deťom prajeme, aby sa v škôlke cítili dobre. Všetky hračky a učebné pomôcky majú efektívne uložené v skrinkách, ktoré sú špeciálne k tomuto účelu navrhnuté.

Názov školy: Materská škola Lentilka Brno

Mesto: Hradec Králové
Rok realizácie: 2015

"Mnohokrát ďakujeme za zútulnenie a zabývanie našej materskej školy krásnym nábytkom, ktorý je plný príjemných farieb. Rešpektuje potreby detí i všelijaké uloženie hračiek a ďalších pomôcok. Komunikácia so spoločnosťou je vždy príjemná. Obchodní zástupcovia sú ochotní výjsť v ústrety a ponúka varianty realizácie k spokojnosti zákazníka. Ešte jedenkrát ďakujeme!"

Riaditeľ školy: Mgr. Petra Kušlová, DiS.

Ďalšia fotografia realizácie