Vstavaný nábytok otvára priestory. ZŠ Tupolevova

Deti – naša radosť, naša budúcnosť. Pre nich sme realizovali jedinečné interiéry základnej školy Tupolevova v Prahe. Dodávali sme kovové šatňové skrinky, nábytok do kmeňovej učebne, školskej jedálne, odborné učebne chémie a počítačové učebne.

Výrazné farby a ich divoké kombinácie podporujú kreativitu malých vedcov. Na správnych miestach však farby v interiéri dômyselne tlmíme a dávame tak priestor vytrvalému detskému skúmaniu…

Názov školy: Základná škola a Materská škola Tupolevova

Mesto: Praha
Rok realizácie: 2019

Ďalšia fotografia realizácie