Zelený vestibul v cirkevnej škole v Seredi

Názov školy: Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Mesto: Sereď
Rok realizácie: 2017

Ďalšia fotografia realizácie