Žltá je signálna farba. Odbornú učebňu v Gymnáziu Galanta neprehliadnete.

„Žltá je veľmi výrazná farba, maximum slnečného žiarenia je práve v oblasti žltej farby, ľudské oko je na žltú farbu veľmi citlivé. Z toho dôvodu sa žltá používa pre upútanie pozornosti, ako varovanie a podobne.“ (Wikipédia) A práve žltá bola tou správnou voľbou pre upútanie pozornosti žiakov na výuku biológie a chémie v Gymnáziu Jána Matuška v Galante. Odborná učebňa ladená v žltej farbe snáď žiakom pomôže v ich zaujatie pre vedecké odbory. „Gymnázium Janka Matušku v Galante v spolupráci s vašou firmou zrealizovalo dve komplexné rekonštrukcie učební – učebňa biológie a učebňa chémie. Chceli by sme vyzdvihnúť ústretovosť a ochotu vašich pracovníkov pri realizácii týchto prác. Do budúcnosti plánujeme v spolupráci s vašou firmou uskutočniť komplexnú rekonštrukciu poslednej z učební – fyzikálnej učebne. “ PaedDr. Peter Černý, PhD.

Názov školy: Gymnázium Janka Matúšku

Mesto: Glanta
Rok realizácie: 2019

"S prácou vašej firmy sme boli veľmi spokojní, rovnako s priebehom vykonaných prác. Nielen čo sa týka poradenstva, celkového návrhu na rekonštrukciu, ale aj s dodávkou materiálov, nábytku a prípravy učební na výchovno-vzdelávací proces."

Riaditeľ školy: PaedDr. Peter Černý, PhD.

Ďalšia fotografia realizácie