Interiér ZŠ Zličín. A čo na to pani riaditeľka?

V článku Interiér základnej školy v Zličíne od MY DVA. Od A po Z … sme vás vzali na prehliadku. Páčila sa vám? Predstavili sme vám niekoľko miestností v škole, ktorú sme kompletne zariadili. A ako bola s našou prácou spokojná riaditeľka školy, Mgr. Vladimíra Šimáčková?

„Nová budova základnej školy na Míšovickej ulici sa začala stavať v čase, keď som nastúpila do funkcie riaditeľky zličínskej základnej a materskej školy. To, že som bola pri začiatku stavby, mi umožnilo ešte mierne ovplyvniť interiér, zúčastniť sa výberu obkladov, linolea, presadiť priezory vo dverách učební, posunúť vnútorné usporiadanie smerom k funkčnosti ako celku a dodať usporiadaniu interiéru nasledujúcu myšlienku. Čím mladší je žiak školy, tým obýva nižšia poschodie a rastie nielen svojou výškou, ale aj vedomosťami a zručnosťami – smerom k slnku. Spočiatku je mu oporou pevná pôda, preto je prízemie vytvorené tak, aby navodzovalo dojem krajiny.

Osvojením základného trivia, ale aj vplyvom pedagogického pôsobenia, zoznámením sa so zákonitosťami prírody, environmentálnej výchovy, uvedomením, ako hospodáriť s prírodnými zdrojmi, sa z druhého nadzemného podlažia znázorňujúceho zelenú prírodu posúvajú do tretieho podlažia, ktorého dominanty tvoria farba modrá, farba vody a vzduchu.

Najvyššia ročníky majú kmeňové učebne na poschodí, ktoré je venované slnku v súlade s jedným z citátov, ktoré dopĺňajú interiér spoločne s fotografiami: „Každý žiari ako mesiac, ako hviezdy, ako slnko. Každý žiari. Pridaj sa. „(J. Lennon).

Vždy som bola presvedčená, že nielen ľudia, ale aj estetická úroveň školy hrá veľkú úlohu pri vzdelávaní. Chcela som, aby sa tu cítili dobre nielen žiaci, ale aj pedagógovia a ďalší zamestnanci školy. Zároveň som si vravela, že budujeme prostredie nie pre ďalších 10 rokov, ale napríklad aj 50 prípadne dlhšie.

Inšpiráciu pre zariadenie a vybavenie budovy som hľadala na školách u nás aj v zahraničí, napríklad usporiadanie počítačovaj učebne sa mi javilo najefektívnejšie v Londýne, pracovné stoly výtvarnej učebne žiakov ma najviac oslovili vo Švédsku.

Samotná stavba štvorposchodovej budovy trvala takmer rok a pol.

Teraz, keď je hotová, môžem povedať, že niektoré realizácie vyzerajú v skutočnosti ešte lepšie, než som si predstavovala. Predĺžené učebne prvých ročníkov majú originálne žiacke lavice, ktoré sa dajú usporiadať do rôznych tvarov podľa potrieb pedagóga. Za „Top“ učebne považujem jazykové laboratórium, dielňu s robotikou, prírodovednú a výtvarnú učebňu.

Zásluhu na tom, že učebne žiakov, kabinety, zborovne, ale predovšetkým odborné učebne spĺňajú požiadavky modernej doby, že nábytok v novej škole je estetický, nápaditý, funkčný a kvalitný, má práve spoločnosť MY DVA. Spolupráca z ich strany prebiehala podľa mňa na „jednotku“, na všetky naše želania okamžite reagovali ponukou vo svojom katalógu. A čo nemali, vytvorili na mieru.

Rokovania so zástupcami MY DVA boli vždy veľmi príjemné a profesionálne. Sú to odborníci na svojom mieste a ja dúfam, že napríklad takí ľudia a profesionáli vyrastú napríklad aj z niektorých našich súčasných žiakov.“  Napísala Mgr. Vladimíra Šimáčková, riaditeľka základnej školy Zličín.

Pani riaditeľka, ďakujeme Vám. Za túto úžasnú referenciu a tiež za to, že sme mohli vašu školu rozžiariť.

Autor: Mgr. Vladimíra Šimáčková a Barbora Pódová