Klasická výuka Vám nestačí? STEM!

novodobý koncept výuky - STEM

„Taký je budúci vek, ako sú vychovávaní budúci jeho občania.“ (J. A. Komenský)

Už pred mnohými rokmi Komenský hovoril o škole ako o tvorivej dielni, z ktorej vychádzajú ľudia riadne pripravení na život. Pri výučbe je dôležité využívať úlohy a cvičenia na rozvoj tvorivosti. A ako sa tvorí dnes? Digitálne predsa! A preto vznikol STEM, koncept zážitkovej formy vyučovania. 

STEM? Čo je to?

Jedná sa o novodobý vzdelávací koncept, ktorý využíva spojenie štyroch odborov, ktoré sú si blízke a konceptu dali meno. Prírodné vedy (Science), technológie (Technology), techniky (Engineering) a matematika (Mathematics). A ako to funguje? Pri výuke STEM sa tieto odbory nevyučujú oddelene, ale naopak sa využíva ich prirodzená synergia. Cieľom nie je riešenie teoretických problémov, ale problémov reálnych. novodobý koncept výuky - STEM

Prečo práve STEM?

Dnešná klasická výučba dostatočne pružne nereaguje na technologické inovácie a rozvíjajúce sa problémy z vedeckého a technického sveta. 

Preto je čím ďalej, tým dôležitejšie vzdelávanie v STEM obore. V rámci našich projektov školských interiérov sa s týmto spôsobom výuky stretávame. 

Ako STEM výučba vyzerá v praxi?

V roku 2020 sme kompletne zariadili interiér základnej školy v Zličíne. Okrem odborných učebný, kmeňových učební, knižnice a kabinetov sme zariadili tiež učebňu robotiky a polytechniky. Zrejme najzaujímavejšiu miestnosť z celej školy nielen pre žiakov … V rámci výuky STEM si tu žiaci postavia a naprogramujú vlastného robota, ktorého následne ovládajú diaľkovým ovládačom. K tomu majú herné pole umiestnené na nízkych skrinkách. 

Učebňu robotiky a polytechniky sme zariadili dielenskými stolmi od výhradne českého výrobcu dielenského nábytku  POLAK CZ. Je veľmi odolný voči hrubému zaobchádzaniu a naviac sú vhodné tak na samostatnú prácu, tak aj na skupinovú prácu. 

Moderná výuka v modernej učebni v dnešnej dobe môže vyzerať napríklad takto … 

Interiér ZŠ Praha 5 - Zličín_učebna robotiky