Knižnica, študovňa a relaxačná zóna v ZŠ Nováky

V Základnej škole Nováky sme navrhli a zrealizovali neobvyklý projekt zariadenia univerzálnej miestnosti pre umelecké odbory. Otvorená miestnosť je určená pre podporu tvorivosti a umeleckých ambícií žiakov školy. Prečítajte si o realizácii v Základnej škole Nováky v článku Knižnica, študovňa a relaxačná zóna … A to všetko v jednej miestnosti? „Prístup zamestnancov spoločnosti bol vysoko profesionálny, počnúc konzultáciami s vedením školy, zaslaním návrhov až po zameranie a dodanie tovaru. Je fantastické, že všetky dodané prvky zodpovedali vizualizácii a predstavám školy ako zákazníka. Samotná spoločnosť vniesla do návrhu veľmi inovatívne a moderné pohľady, ktoré by nás možno ani nenapadli. „PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka školy

Názov školy: ZŠ Nováky

Mesto: Nováky
Rok realizácie: 2019

"Vyjadrujem veľkú spokojnosť s každou jednou činnosťou spoločnosti MY DVA Slovakia, s.r.o. pri realizovaní tohto projektu od návrhu až po odovzdanie užívateľovi. Dnes miestnosť bezproblémovo slúži a ponúka priestor pre rast detí v tejto škole aj vďaka inšpiratívnemu zariadeniu od MY DVA Slovakia. "

Riaditeľ školy: PaedDr. Anna Chlupíková

Ďalšia fotografia realizácie